Vận động cho dự luật cấm cờ đỏ tại San Jose

Sau khi Thành Phố Westminster, California đã thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ CSVN, rất nhiều thành phố ở tiểu bang Hoa Kỳ có người Việt cư ngụ cũng đang vận động cho chiến dịch cấm cờ đỏ tại địa phương. Hoà cùng tinh thần đó, tại thành Phố San Jose, nghị viên Nguyên Tâm cùng với một số đồng viện đang vận động để hội đồng thành phố thông qua dự luật cấm cờ đỏ tại San Jose.