ADS

Vận động chính giới Úc về tôn giáo và nhân quyền bị đàn áp tại Việt Nam

Vào ngày 25/5/2017, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Victoria – Úc Châu đã tổ chức cuộc vận động với chính giới Úc về việc đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền ngày càng trâm trọng tại Việt Nam. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.

Bài Liên Hệ