Vận động bầu cử tại Georgia

Cộng đồng Việt Nam tại Georgia đang vận động người dân á châu tham gia bầu cử để góp phần làm cho tiếng nói của những lãnh đạo cộng đồng, những cử tri trở nên mạnh mẽ hơn trong mua bầu cử sắp tới. Vào ngày 13/9/2014 vừa qua, cộng đồng Á Châu Georgia và cộng đồng người Việt quốc gia đã tổ chức một cuộc vận động và hướng dẫn mọi người đi bầu cử cho người á châu, nhất là người Việt Nam. Mời quí vị cùng xem bài phóng sự dưới đây.