Vấn đề nghĩa trang quân đội Biên Hoà

Mấy năm gần đây, vấn đề Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa đã trở thành một đề tài sôi động cả trong nước và hải ngoại. Có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa là nơi thiêng liêng mang dấu ấn lịch sử của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Đây là nghĩa trang lớn nhất, với diện tích trên 58 hecta đất, là nơi chôn cất trên 16 ngàn tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa.