09/09/2015 | 0

Vấn đề khó khăn của ngành chăn nuôi là chính sách

Vấn đề khó khăn của ngành chăn nuôi là chính sách

Hội thảo về ngành chăn nuôi Việt Nam được tổ chức vào sáng 9/9/15 ở Hà Nội.

Theo bản nghiên cứu của Viện Nghiên cứu chính sách và kinh tế (VEPR), sau khi tham gia TPP và AEC, ngành chăn nuôi sẽ là ngành chịu nhiều tổn thất, vốn bị xem là không có thế mạnh để cạnh tranh.

Nhóm nghiên cứu của VEPR nhận định rằng, ngành chăn nuôi Việt Nam hiện nay còn chưa phát triển, sản xuất nhỏ lẻ; lệ thuộc vào nhập khẩu thức ăn gia súc; nhiều dịch bệnh, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm yếu kém; liên kết sản xuất – tiêu thụ còn lỏng lẻo. Chính những điều này khiến cho năng suất của ngành thấp, sức cạnh tranh kém và yếu thế trong thương mại.

Điều này có thể thấy ngay trên thị trường Việt Nam, khi chưa cần tham gia TPP và AEC, thịt bò và thịt gà nhập khẩu đã đánh bại sản phẩm trong nước. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã tính đến việc kiện chống bán phá giá thịt gà đối với các sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu dự đoán, sau khi tham gia TPP, Việt Nam sẽ có xu hướng tăng nhập khẩu sữa từ New Zealand, trâu bò sống từ Úc Châu và các sản phẩm thịt từ Hoa Kỳ.

Nhóm nghiên cứu của VEPR và các chuyên gia, đại diện các hiệp hội đều có chung quan điểm rằng, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn về vốn, về đất đai và đặc biệt nhất là chính sách.

Hiện tại, mức lãi suất cho vay tại Việt Nam là 11-12%/năm – được xem là cao, gây khó cho nền kinh tế nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng. Doanh nghiệp và người nông dân thiếu vốn nhưng khó tiếp cận vốn vay. Ngành này lại có nguy cơ rủi ro cao, kèm theo lãi suất tín dụng cao, nên ít doanh nghiệp muốn đầu tư.

Bên cạnh đó, chế độ sở hữu đất đai tại Việt Nam là rào cản hết sức quan trọng. Người nông dân bị thu hồi đất để làm khu công nghiệp, dẫn đến thiếu đất cho chăn nuôi đại gia súc, cũng như trồng cỏ nguyên liệu. Trong khi đó các khu công nghiệp sử dụng không hết đất. Ý kiến phải thay đổi chế độ sở hữu, quản lý đất đai được nhiều chuyên gia nhắc tới.

Tất cả những vấn đề này nằm ở chính sách kinh tế của chính quyền CSVN. Chính phủ ưu tiên mục tiêu công nghiệp hóa đất nước, chú trọng đầu tư cho công nghiệp. Còn ngành nông nghiệp sản xuất theo quy mô công nghiệp lại thiếu tầm nhìn. Ngoài ra, chính phủ tung ra các gói cứu trợ cho bất động sản – một ngành mang lại nhiều nợ xấu, nhưng ngành chăn nuôi lại chưa được tạo điều kiện về vốn như vậy. Hơn nữa, hàng triệu gia đình nông dân trong ngành chăn nuôi chưa hề được quan tâm đúng mức, trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế.

Một số chuyên gia cho rằng, cần phải chia ngành chăn nuôi thành nhóm các sản phẩm có lợi thế thấp, lợi thế trung bình và lợi thế cao. Bởi có những sản phẩm chăn nuôi mà Việt Nam có thế mạnh, như các loại thịt đặc sản, thủy cầm như vịt, ngan, … chứ không hẳn toàn bộ ngành chăn nuôi đều yếu thế. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh đến việc tổ chức lại mô hình liên kết chuỗi giữa sản xuất – phân phối – tiêu thụ, nhằm tận dụng những rào cản phi thuế quan, tạo thuận lợi cho sản phẩm trong nước, cũng như nâng quy mô sản xuất từ nhỏ lẻ thành lớn.

Nhật Nam / SBTN