VẪN CÒN THIẾU BẢN KIẾM TOÁN VỀ SỐ TIỀN 3 TRIỆU MỸ KIM TIỀN THUẾ CỦA QUẬN CAM DÙNG ĐỂ NUÔI NGƯỜI CAO NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

VẪN CÒN THIẾU BẢN KIẾM TOÁN VỀ SỐ TIỀN 3 TRIỆU MỸ KIM TIỀN THUẾ CỦA QUẬN CAM DÙNG ĐỂ NUÔI NGƯỜI CAO NIÊN TRONG THỜI KỲ ĐẠI DỊCH

Theo bản tin của tờ LAIST, tổ chức phi lợi nhuận Viet America Society lại quá hạn trong việc nộp bản kiểm toán về số tiền hơn $3 triệu Mỹ Kim tiền thuế mà giám sát viên  quận Cam Andrew Đỗ đã đưa cho tổ chức để nuôi những người cao niên nghèo khó trong thời kỳ đại dịch.  Tổ chức  Viet America Society đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ kể từ khi tờ Laist đưa tin và tìm thấy nhiều hồ sơ liệt kê cô con gái 22 tuổi của Giám sát viên Andrew Đỗ là lãnh đạo cao cấp của tổ chức này. Ông Andrew Đỗ không tiết lộ công khai mối quan hệ gia đình với ít nhất ba trong số bốn giám sát viên quận của mình.  Không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra với số tiền này. Tổ chức phi lợi nhuận được yêu cầu nộp các bản kiểm toán cho quận mỗi năm để xác nhận số tiền đó đã được chi tiêu hợp lý và hồ sơ tài chính là chính xác.  Bản kiểm toán phải nộp cách đây 2 năm, nhưng đến nay bản báo cáo đó vẫn chưa được nộp. Trong năm qua, nhân viên quận đã yêu cầu tổ chức phi lợi nhuận Viet America Society cung cấp một bản sao của cuộc kiểm toán bắt buộc.  Vào tháng 2, quận đã khuyến cáo tổ chức phi lợi nhuận rằng họ có thể phải trả lại hàng triệu Mỹ Kim cho quận nếu họ không cung cấp bản kiểm toán và các hồ sơ cần thiết khác về cách chi tiêu số tiền. Thời hạn kiểm tốn cuối cùng đã được gia hạn đến Chủ Nhật vừa qua tức là ngày 30 tháng Sáu. Phát ngôn viên của quận Cam và luật sư của tổ chức phi lợi nhuận cho biết, tính từ thứ Tư – ba ngày sau khi đến hạn – cuộc kiểm toán vẫn chưa được thực hiện. Alexa Pratt, phát ngôn viên của quận, viết rằng: “Quận chưa nhận được một báo cáo kiểm toán nào.”