Vài hình ảnh trong đêm đếm phiếu bầu cử tại miền Nam California

Vài hình ảnh trong đêm đếm phiếu bầu cử tại miền Nam California

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 đã diễn ra rất gay cấn tại Orange County Nam California, nhất là tại các thành phố chung quanh khu Little Saigon. Và sau đây là vài hình ảnh trong đêm theo dõi đếm phiếu bầu.