ADS

VAF tổ chức đại hội tại Houston về việc trung tu nghĩa trang quân đội Biên Hoà

Thứ Bảy Ngày 5/5 /2018 Tổ chức Vietnamese American Foundation (VAF) mở đại hội tại Houston, Texas, để trình bày những việc làm trong thời gia vừa qua trong vấn đề trong tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà và cải táng hài cốt binh sĩ VNCH đã hy sinh trong các trại tù CS hay mất tích trong chiến tranh Việt Nam.

Về tham dự đại hôi ngày hôm nay có Ông Daniel Kritenbrink – đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại Tá Tôn Thất Tuấn – Tuỳ Viên Quốc Phòng của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao Mỹ cũng cử ông Alex Tatsis,đặc trách những vấn đề Việt Nam của cơ quan Đông Á và Thái Bình Dương và Trung Tá Nguyễn Bình Minh Từ Washington đến tham dự.

Bài Liên Hệ