Đang tải...

Vaccine coronavirus đang thử nghiệm ra sao?

Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua dự luật chi một số ngân quỷ và việc phòng chống coronavirus, nghiên cứu Vaccine, thành lập những nơi xét nghiệm, lo hết chi phí cho người bị nhiễm virus. Để tìm hiểu về Vaccine và vấn đề xét nghiệm thế nào, phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây:

Loading...