15/01/2015 | 1

V-NEWS với Thuý Vi: Trầm Tử Thiêng – Người viết sử bằng âm nhạc

Chương trình V-NEWS với Thuý Vi kỳ này nói về nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Nhạc sĩ Anh Bằng từng nói: “Trầm Tử Thiêng không chỉ là người viết sử bằng âm nhạc, mà còn chính là nhân chứng của từng giai đoạn lịch sử đa đoan, hàm hỗn của đất nước”. Nhiều người bạn của Trầm Tử Thiêng đã dùng hình ảnh của một nhà tu khổ hạnh như dấu vết nhận dạng con người, đời sống của ông. Năm 1970, nhạc phẩm Tưởng Niệm đã được Trầm Tử Thiêng sáng tác. Đó là kỷ niệm dù không đầm ấm của Trầm Tử Thiêng, nhưng vẫn là tưởng niệm, là kỷ niệm của bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.