23/09/2013 | 2

ỦY VIÊN LIÊN MINH CHÂU ÂU OLLI REHN THẢO LUẬN VỀ TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

ỦY VIÊN LIÊN MINH CHÂU ÂU OLLI REHN THẢO LUẬN VỀ TÌNH TRẠNG THẤT NGHIỆP, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tin New York – Ủy viên Châu Âu về các vấn đề kinh tế và tiền tệ Olli Rehn hôm nay thảo luận về một loạt các vấn đề kinh tế trong một sự kiện do Reuters tổ chức ở New York. Ông nói điều cần thiết là phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để loại bỏ tình trạng thất nghiệp cao. Theo dự báo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, sản lượng kinh tế của các quốc gia khu vực đồng Euro sẽ giảm 0.3% trong năm nay. Dự báo sản lượng sẽ phục hồi trong năm 2014 với tốc độ tăng trưởng 1.1%. Ông Rehn cung cấp một số thông tin lạc quan về vấn đề Tây Ban Nha, đất nước vừa trải qua tình trạng kinh tế suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp lên đến hơn 50%. Ông nói có một số chồi xanh mặc dù mong manh nhưng đang nhú lên trong sự tăng trưởng kinh tế ở Tây Ban Nha. Về kinh tế Hoa Kỳ, ông Rehn nói sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể làm tổn thương cả nền kinh tế châu Âu. Về cuộc tranh luận trần nợ, ông Rehn cho biết ông tin rằng lý lẽ thông thường sẽ được áp dụng.