17/05/2018 | 1

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện kết luận Putin & Nga can thiệp bầu cử giúp Trump thắng cử

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện kết luận Putin & Nga can thiệp bầu cử giúp Trump thắng cử

Washington DC. – Hôm qua 16/05, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đưa ra kết luận rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, giúp Tổng Thống Trump thắng cử theo chỉ thị của Tổng Thống Vladimir Putin.

Ủy Ban này tuyên bố họ đồng ý với đánh giá của cộng đồng tình báo trong năm 2017. Kết luận trên dựa theo bản báo cáo của cơ quan đánh giá của cộng đồng tình báo ICA thực hiện theo yêu cầu của đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, sau khi họ than phiền cuộc điều tra về người Nga quá kéo dài. Trong một tuyên bố, Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện là Thượng Nghị Sĩ Richard Burr,  Cộng Hòa – New York, cho biết ủy ban làm việc liên tục trong 14 tháng, xem xét mọi nguồn tin, cũng như công việc phân tích, nhận thấy không có lý do gì để bác bỏ kết luận của cộng đồng tình báo. Vì vậy ủy ban không nghi ngờ rằng người Nga tiến hành một nỗ lực chưa từng có, để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016.

Trong cùng một tuyên bố, phó Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện là Thượng Nghị Sĩ  Mark Warner,  Dân Chủ – Virginia, nói thêm rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng, toàn bộ thành viên của ủy ban đồng ý rằng kết luận của cơ quan ICA là chính xác và đúng đắn. Mục đích của ông Putin cũng như của người Nga, là muốn giúp đỡ ông Trump, và làm tổn thương đối thủ của ông là cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton.  (Mai Đức)