04/07/2018 | 4

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đồng ý với cộng đồng tình báo: chính phủ Nga can thiệp bầu cử

Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện đồng ý với cộng đồng tình báo: chính phủ Nga can thiệp bầu cử

Ảnh: CBS

Washington DC – Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện kết luận rằng đánh giá của cộng đồng tình báo năm 2017, cho thấy Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 nhằm giúp Donald Trump đánh bại Hillary Clinton là “một sản phẩm tình báo vững chắc”. Điều này ngược với tuyên bố mới đây của tổng thống Trump, cho rằng chính phủ Nga không can thiệp vào bầu cửa Hoa Kỳ. Ông Trump tuyên bố như trên trong khi chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Trump-Putin, sẽ diễn ra vào ngày 16/07.

Báo cáo dài 7 trang được xếp vào loại không bí mật, vừa mới được công bố vào hôm qua, là kết luận bởi một ủy ban điều tra do đảng Cộng Hòa dẫn dắt.  Báo cáo trên dập tắt những nghi vấn dấy lên về sự trung thực của bản đánh giá, và việc chính trị hóa của các cơ quan tình báo.

Chủ Tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Richard Burr, cho biết ủy ban dành ra 16 tháng để xem xét các nguồn tin, các bản phân tích, mà cộng đồng tình báo dựa vào để viết thành một bản đánh giá. Ủy Ban nhận thấy không có lý do gì để tranh cãi với kết luận trên.

Trong báo cáo của chính mình, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện cho biết họ tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các viên chức tình báo cao cấp, và xem xét nhiều báo cáo gởi cho cộng đồng tình báo vào cuối năm 2016. Vì vậy, ủy ban đồng ý với đánh giá của cộng đồng tình báo, rằng tổng thống Nga  Putin ra lệnh thiết lập một chiến dịch gây ảnh hưởng, nhằm giúp Donald Trump đắc cử tổng thống.

Bản báo cáo của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện đã từng cho rằng cộng đồng tình báo sử dụng bản phân tích không thích hợp. Vì vậy, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện cho rằng sự bất đồng từ Hạ Viện là điều hợp lý, cần tổ chức các cuộc tranh luận công khai ở Quốc Hội. (Mai Đức)