25/02/2015 | 1

Uỷ ban thường vụ quốc hội CSVN thảo luận về luật trưng cầu dân ý

Uỷ ban thường vụ quốc hội CSVN thảo luận về luật trưng cầu dân ý

Dự luật đưa ra 2 cách trưng cầu hợp lệ. Thứ nhất là cuộc trưng cầu phải được quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Thứ nhì, cuộc trưng cầu phải được trên 2/3 tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu, và có trên 2/3 bỏ phiếu thuận.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói rằng, để bảo đảm pháp lý của kết quả trưng cầu ý dân, Quốc hội phải ra nghị quyết xác nhận kết quả trưng cầu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố. Tuy nhiên, ý kiến khác lại cho rằng, Hiến pháp đã giao thẩm quyền tổ chức trưng cầu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nên khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố kết quả là đã bảo đảm sự hợp pháp của việc này. Mặt khác, vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân đã được người dân lựa chọn, quyết định nên cơ quan nhà nước phải tôn trọng và thực hiện. Cho nên, Quốc hội không cần thiết phải ra nghị quyết xác nhận kết quả.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói rằng trưng cầu dân ý là quyền dân chủ trực tiếp, chủ quyền của nhân dân, khi nhân dân đã biểu quyết đa số, thì đó là quyết định không có cơ quan nào có quyền phủ quyết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng, bản dự thảo chưa rõ ràng, sau phiên họp, ban soạn thảo cần tu chính dự luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu.

Hầu hết các nước trên thế giới đều có luật trưng cầu dân ý. Nhưng mãi tới ngày hôm nay quốc hội Cộng sản Việt Nam mới thảo luận về luật này. Theo không khí cuộc tranh luận, khó đoán chừng nào VIệt Nam mới có luật trưng cầu dân ý. Còn chuyện có thi hành hay không còn là vấn đề khác!

Hồng Tú / SBTN