04/10/2013 | 0

ỦY BAN THƯỢNG VIỆN Ý BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH TRỤC XUẤT ÔNG BERLUSCONI

ỦY BAN THƯỢNG VIỆN Ý BẮT ĐẦU TIẾN TRÌNH TRỤC XUẤT ÔNG BERLUSCONI

Tin Rome – Hôm nay một ủy ban thượng viện Ý bắt đầu tiến trình trục xuất ông Silvio Berlusconi ra khỏi quốc hội sau khi bị tuyên án gian lận thuế. Ông Berlusconi không tham dự buổi lắng nghe sáng nay. Nghị sĩ Benedetto della Vedova nói rằng nhiều tin tức mới sẽ đưa ra ánh sáng trong phiên họp. Nếu ủy ban bỏ phiếu tước bỏ ghế nghị sĩ của ông Berlusconi, thượng viện sẽ bỏ phiếu vào khoảng 2 tuần sau. Cuộc họp lắng nghe của ủy ban thượng viện diễn ra sau khi ông Berlusconi ra lệnh rút các bộ trưởng ra khỏi chính phủ liên hiệp, nhưng ông ta đã gặp phản đối nội bộ của đảng Nhân dân Tự do và đã thay đổi thái độ 180 độ, tuyên bố ủng hộ Thủ tướng Letta.

Sự nghiệp chính trị của ông Berlusconi đã lung lay từ tháng 8 sau khi toà án tối cao bác bỏ kháng án của ông ta, tuyên phán ông ta đã phạm tội trốn thuế. Toà tuyên án 4 năm tù, giảm xuống còn một năm quản thúc tại gia hay làm công tác cộng đồng. Việc ông Berlusconi muốn làm sụp đổ chính phủ Thủ tướng Letta đã làm dân biểu và nghị sĩ đảng Dân Chủ tức giận, cho nên chắc chắn và ủy ban và thượng viện sẽ bỏ phiếu trục xuất ông ta.