05/09/2013 | 0

ỦY BAN THƯỢNG VIỆN HOA KỲ CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH TẤN CÔNG SYRIA

ỦY BAN THƯỢNG VIỆN HOA KỲ CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH TẤN CÔNG SYRIA

Tin Hoa Thịnh Đốn – Ủy ban Đối ngoại Thượng viện phê chuẩn một nghị quyết cho phép Tổng thống Obama thực hiện hành động quân sự tại Syria vì chính quyền nước này sử dụng vũ khí hóa học giết chết thường dân. Nghị quyết sẽ được chuyển lên toàn thể Thượng Viện vào tuần tới để xin phê chuẩn, đồng thời cũng được chuyển cho Hạ Viện là nơi theo trông đợi sẽ có nhiều nhà làm luật đảng Cộng Hòa phản đối. Ủy ban Đối ngoại Thượng Viện hôm Thứ Tư phê chuẩn với 10 phiếu thuận và 7 phiếu chống. Trong lúc đó hai vị bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao cũng ra trình bày trước Hạ Viện để thuyết phục các dân biểu chấp thuận kế hoạch của Tổng thống Obama chống lại khả năng quân sự của Syria.

Ủy ban Thượng Viện đồng ý cho phép Tổng thống Obama có quyền ra lệnh một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào các mục tiêu quân sự của Syria trong 60 ngày. Tổng thống có quyền gia hạn thêm 30 ngày nữa với một số điều kiện. Nghị quyết không cho phép sử dụng lực lượng trên bộ, và nói rõ là hành động quân sự chỉ nhằm mục đích răn đe và ngăn không cho Syria thực hiện thêm các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số dân Mỹ cũng không đồng ý tấn công Syria.