04/04/2014 | 1

Uỷ ban Thương Viện Hoa Kỳ biểu quyết giải mật một số hồ sơ của CIA

Uỷ ban Thương Viện Hoa Kỳ biểu quyết giải mật một số hồ sơ của CIA

Washington, DC. (Reuters) – Ủy ban Tình báo Thượng Viện Hoa Kỳ biểu quyết để công khai hóa những phần quan trọng của một phúc trình được chờ đợi, và bị nhiều chỉ trích về kỹ thuật thẩm vấn của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, trong cuộc chiến tranh chống khủng bố.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đảng Dân Chủ là Chủ tịch Ủy ban, cho biết phúc trình này phơi bày sự tàn nhẫn của phương pháp điều tra, lần đầu tiên đưa ánh sáng dưới nhiệm kỳ của ông George W. Bush. Bản tổng kết mới dài 480 trang được giải mật này cũng kết luận rằng cơ quan CIA nhiều lần làm lạc hướng các viên chức về tính cách nghiêm trọng của kỹ thuật thẩm vấn nâng cao, trong đó có phương pháp trấn nước và không cho tù nhân ngủ.
Phúc trình được các thành viên Dân Chủ soạn thảo và kết luận, cho rằng những kỹ thuật đó không làm được gì nhiều để đem lại các thông tin tình báo giá trị từ các nghi can khủng bố, sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Với kết quả 11 phiếu thuận và 3 phiếu chống của ba Thượng nghị sĩ Cộng Hòa, cuộc biểu quyết hôm thứ Năm diễn ra khi Ủy ban tình báo Thượng viện và cơ quan CIA vẫn bế tắc trong tình trạng bất đồng gay gắt có liên quan tới phúc trình này.