14/04/2015 | 0

Ủy ban Thượng Viện đạt được thỏa thuận

Ủy ban Thượng Viện đạt được thỏa thuận

Washington, DC. (Reuters) – Các nhà lãnh đạo của Ủy Ban Quan Hệ Đối Ngoại Thượng Viện Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận sửa đổi dự luật lưỡng đảng, cho phép Quốc Hội biểu quyết về một thỏa thuận quốc tế, nhằm hạn chế chương trình nguyên tử của Iran.

Chủ tịch ủy ban Bob Corker và thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong ủy ban là Thượng Nghị Sĩ Ben Cardin cho biết họ đã sửa đổi từ ngữ trong dự luật, hy vọng sẽ thu hút đủ sự hỗ trợ để vượt qua khả năng phủ quyết của Tổng Thống Barack Obama. Dự luật sửa đổi sẽ rút ngắn thời gian Quốc Hội có thể xem xét thỏa thuận nguyên tử chung cuộc và làm nhẹ bớt yêu cầu rằng Tổng Thống Obama phải xác nhận Iran không hỗ trợ những hành động khủng bố chống Hoa Kỳ hay công dân của mình ở ngoại quốc.

Ủy ban gồm 10 thành viên đảng Cộng Hòa và 9 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ dự trù tranh luận và biểu quyết dự luật vào chiều Thứ Ba. Nếu được chuẩn thuận, dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết tại Thượng Viện gồm 100 thành viên. Những người ủng hộ hy vọng thỏa thuận thỏa hiệp sẽ giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ. (Nguyên Trân)