28/07/2015 | 2

Ủy Ban Thị Trường Mở họp bàn về lãi suất

Ủy Ban Thị Trường Mở họp bàn về lãi suất

Washington, DC. (Reuters) – Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Janet Yellen tham dự cuộc họp hai ngày của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang vào hôm Thứ Ba.

Mặc dù không có quyết định quan trọng nào dự trù được đưa ra trong cuộc họp hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, nhưng ngôn ngữ trong tuyên bố chính sách có thể chỉ ra thời gian ngân hàng trung ương tăng lãi suất, có thể sớm nhất là vào tháng 9. Trong hai tuyên bố riêng biệt trong tháng này, bà Yellen đã gây bất ngờ khi bám chắc vào quan điểm rằng Ủy Ban Cộng Đồng Mở Liên Bang sẽ quyết định tăng lãi suất trước cuối năm nay. Ngoài ra, đầu tháng này, bà Yellen cho biết trong lời điều trần được chuẩn bị trước tại Quốc Hội rằng Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẵn sàng tăng lãi suất trong năm nay, với thị trường lao động dự trù cải thiện ổn định, đồng thời bất ổn ở ngoại quốc ít có khả năng tác động mạnh tới nền kinh tế Hoa Kỳ.

Tuy nhiên nhiều nhà phân tích, theo dõi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ, với việc thuê mướn mạnh nhưng yếu trong xây dựng, chi tiêu của người tiêu dùng và sản xuất, kết hợp với hoạt động kinh tế toàn cầu nói chung chậm gợi ý nên hoãn tăng lãi suất lần đầu tiên trong 9 năm. Một số người cho rằng Quỹ Dự Trữ Liên Bang nên đợi cho tới đầu năm 2016 để bảo đảm sự tăng trưởng của Hoa Kỳ bắt rễ sâu. (Nguyên Trân)