30/06/2017 | 2

Ủy Ban Phân Bổ Hạ Viện đồng ý hạn chế quyền lực của tổng thống trong lĩnh vưc quân sự

Ủy Ban Phân Bổ Hạ Viện đồng ý hạn chế quyền lực của tổng thống trong lĩnh vưc quân sự

Washington DC. (Reuters) – Ủy Ban Phân bổ Hạ Viện thông qua một sửa đổi, nhằm hạn chế quyền lực của tổng thống đối với quân đội. Qua đó, tổng thống không thể ra lệnh tấn công các nước khác nếu không có sự chấp thuận của Quốc Hội.

Buổi bỏ phiếu được Ủy Ban Phân Bổ Hạ Viện tổ chức hôm qua 29/06, xóa bỏ sự ủy quyền của tổng thống cho quân đội (AUMF), được tạo ra sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, muốn trở thành luật, sửa đổi trên phải được toàn Hạ Viện, Thượng Viện thông qua, và được tổng thống Trump ký tên.

Luật AUMF của Tổng thống Bush cho phép tổng thống Hoa Kỳ có quyền lực rộng rãi, để trả đũa bất cứ quốc gia nào tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố năm 2001. Luật AUMF cũng cho phép quân đội Hoa Kỳ có quyền điều động binh sĩ ra ngoại quốc, thực hiện sự can thiệp của quân đội Mỹ. Luật AUMF không hề được thay đổi trong 16 năm qua.

Tác giả sửa đổi là Dân biểu Dân Chủ Barbara Lee của California. Nếu được chấp thuận, đạo luật có sửa đổi này sẽ hạn chế khả năng của tổng thống Trump- và của tất cả các tổng thống khác trong tương lai- can thiệp quân sự nếu không có sự đồng thuận của Quốc Hội. Kết qua buổi bỏ phiếu của Ủy ban Phân bổ Hạ Viện hầu như thống nhất.

Trước đó, chính phủ ông Trump sử dụng quyền hạn trên để không kích một căn cứ không quân Syria, nhằm đáp lại cuộc tấn công vũ khí hóa học giết chết 90 người của quân đội ông Assad. (Mai Đức)