Ủy Ban Hạ Viện California chuẩn thuận dự luật SB 895 giảng dạy chiến tranh Việt Nam

Ủy Ban Hạ Viện California chuẩn thuận dự luật SB 895 giảng dạy chiến tranh Việt Nam

Ảnh: VPTNS Janet Nguyễn

Dự luật SB 895 vào chiều Thứ Tư 27/06 vượt qua thêm một chặng đường trong tiến trình lập pháp tại tiểu bang California, khi được các thành viên của Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện chuẩn thuận.

Dự luật sẽ được chuyển sang giai đoạn tiếp theo của tiến trình lập pháp, là được các thành viên của Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện duyệt xét.

Theo một thông cáo báo chí từ Văn phòng Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn gửi ra tối Thứ Tư, trước khi biểu quyết về dự luật SB 895, bảy thành viên Ủy Ban Điều Trần Giáo Dục Hạ Viện đã trực tiếp nghe tác giả dự luật là bà Janet Nguyễn trình bày những giá trị giáo dục của dự luật. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lịch sử truyền khẩu từ các nhân chứng là những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những bộ nhân và thuyền nhân Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn cũng đệ trình 14,500 chữ ký trong Bản Kiến Nghị ủng hộ dự luật SB 895 thu thập qua trang mạng và trực tiếp ký tên. Những cư dân chưa ký Bản Kiến Nghị này, có thể ký ủng hộ tại trang mạng baovecongdong.com. Tất cả chữ ký sẽ tiếp tục được đệ trình lên Hội Đồng Chuẩn Chi Hạ Viện.

Dự luật SB 895 được giới thiệu vào tháng 1 năm 2018, đòi hỏi Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy thiết lập một chương trình giảng dạy mẫu và đề nghị với Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang áp dụng chương trình giảng dạy liên quan đến kinh nghiệm của người tỵ nạn Việt Nam, và vai trò của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.

Huy Lam / SBTN