12/01/2022 | 27

Ủy ban điều tra ngày bạo loạn 6 tháng 1 yêu cầu lãnh đạo đảng Cộng Hòa McCarthy cung cấp các thông tin

Ủy ban điều tra ngày bạo loạn 6 tháng 1 yêu cầu lãnh đạo đảng Cộng Hòa McCarthy cung cấp các thông tin

Ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng đã yêu cầu Lãnh đạo thiểu số Cộng Hòa Kevin McCarthy tự nguyện cung cấp thông tin liên quan đến các cuộc điện đàm, liên lạc  xung quanh vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1.

Trong một lá thư gởi đi hôm thứ Tư, dân biểu Bennie Thompson, Chủ tịch Ủy ban điều tra, cho biết ông muốn nghe về các cuộc trò chuyện mà ông McCarthy đã có với ông Trump và các nhân viên Tòa Bạch ốc trong những ngày xung quanh cuộc bạo động.

Tưởng cũng nên nhắc lại ông McCarthy đã nói với Fox News rằng ông đã nói chuyện với ông Trump khi cuộc tấn công diễn ra.  Ủy ban đã yêu cầu thông tin từ các nhà lập pháp khác, bao gồm cả dân biểu cộng hòa Jim Jordan của tiểu bang Ohio, nhưng ông McCarthy là dân biểu Cộng Hoa cao cấp nhất mà ủy ban muốn nói chuyện.

Dân biểu Thompson đề nghị một cuộc gặp gỡ với ông McCarthy vào đầu tháng Hai.