28/01/2022 | 10

Ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng yêu cầu lấy lời khai của các đại cử tri giả mạo

Ủy ban điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng yêu cầu lấy lời khai của các đại cử tri giả mạo

Ủy ban điều tra ngày bạo loạn 6 tháng Giêng, đã ban hành trát đòi trình diện cho một số cá nhân liên quan đến kế hoạch “thay thế các đại cử tri” nhằm giúp cho cựu Tổng thống Donald Trump tại vị. 14 cá nhân nhận được trát đòi trình diện bao gồm David Shafer chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang Georgia, và Michael McDonald – chủ tịch đảng Cộng hòa tiểu bang Nevada.

Các thành viên lãnh đạo đảng Cộng hòa đã được yêu cầu cung cấp tài liệu và trả lời phỏng trong những tuần tới. Tổng thống Hoa Kỳ được chọn bởi 538 đại cử tri, những người được phân bổ dựa trên dân số của mỗi tiểu bang.

Các viên chức trong cuộc vận động tranh cử năm 2020 của ông Donald Trump, do luật sư Rudy Giuliani của ông dẫn đầu, đã giám sát nỗ lực đưa ra các chứng nhận đại cử tri bất hợp pháp từ bảy tiểu bang mà cựu tổng thống đã thua.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang điều tra các chứng nhận đại cử tri giả mà các đồng minh của Trump đã gửi đến Cơ quan Lưu trữ Quốc gia vào tháng 12 năm 2020. Ủy ban điều tra đã nói chuyện với khoảng 400 nhân chứng và đã đưa ra hàng chục trát đòi trình diện.  Ủy ban đang nhắm đến việc phát hành một báo cáo tạm thời vào mùa hè và báo cáo cuối cùng vào mùa thu.