20/10/2021 | 1

Ủy ban đặc biệt của Hạ Viện ủng hộ cáo buộc không tuân lệnh Quốc Hội chống lại ông Steve Bannon

Ủy ban đặc biệt của Hạ Viện ủng hộ cáo buộc không tuân lệnh Quốc Hội chống lại ông Steve Bannon

Tin từ Washington, D.C. – Vào thứ ba (ngày 19 tháng 10), Ủy ban đặc biệt của Hạ viện phụ trách điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã bỏ phiếu ủng hộ cáo buộc không tuân lệnh Quốc hội đối với ông Steve Bannon, một phụ tá lâu năm của cựu Tổng thống Donald Trump.

Ủy ban này, gồm 7 dân biểu Dân chủ và hai dân biểu Cộng hòa đã thông qua báo cáo đề nghị cáo buộc hình sự ông Bannon vì từ chối tuân thủ trát đòi tài liệu và lời khai. Việc thông qua báo cáo đã mở đường cho toàn thể Hạ viện bỏ phiếu về việc có nên đưa ra các cáo buộc bất tuân lệnh Quốc hội hay không. Cuộc bỏ phiếu đó được ấn định vào thứ Năm (ngày 21 tháng 10), toàn bộ Hạ viện sẽ phê duyệt báo cáo.

Một phát ngôn viên của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Colombia cho biết các công tố viên ở đó sẽ “đánh giá vấn đề dựa trên dữ kiện và luật pháp” nếu Hạ viện chấp thuận đề nghị. Trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1, ông Trump đã ân xá cho ông Bannon về những cáo buộc lừa đảo. Cựu Tổng thống đã thúc giục các cựu phụ tá từ chối các trát đòi hầu tòa do Ủy ban đặc biệt của Hạ viện yêu cầu, viện dẫn một điều khoản gọi là đặc quyền hành pháp.

Ông Bannon, thông qua luật sư, đã nói rằng ông sẽ không hợp tác với Ủy ban cho đến khi yêu cầu về đặc quyền hành pháp của ông Trump được giải quyết bởi một tòa án hoặc thông qua một thỏa thuận dàn xếp. Dân biểu Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban, nói rằng trong số những người nhận được trát đòi hầu tòa, chỉ có ông Bannon là không tuân thủ.