Uỷ ban cứu trợ Houston phát quà cho nạn nhân Việt Nam trong bão Harvey

Lúc 10:00AM ngày Chủ Nhật ngày 8/10 tại chùa Liên Hoa TP Houston, Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Harvey của thành phố Houston đã tổ chức buổi phát quà cứu trợ bão lụt để yểm trợ cho những nạn nhân Việt Nam trong thiên tai vừa qua. Từ rất sớm, rất nhiều nạn nhân người Việt đã đến và xếp hàng để nhận những phần quà yểm trợ, gồm có một chi phiếu $1.000.00, gạo, nước mắm, mì tôm và một số vật dụng khác.