18/05/2022 | 93

USCIRF: Người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan và Cambodia gặp cảnh bấp bênh

USCIRF: Người tỵ nạn Việt Nam tại Thái Lan và Cambodia gặp cảnh bấp bênh

Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) vừa công bố báo cáo nhận định rằng cuộc sống người tị nạn tôn giáo Việt Nam tại Thái Lan và Cambodia rất bấp bênh vì đa phần là những người chạy trốn sự đàn áp tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên.

Hôm 12 tháng 5, USCIRF công bố báo cáo “Tổng quan toàn cầu về người tị nạn chạy trốn sự đàn áp tôn giáo” cho biết hiện có gần 1,500 người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan, bao gồm cả những người được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cấp quy chế, chưa được cấp quy chế và cả những người bị từ chối.

Theo USCIRF, phần lớn người Việt tị nạn ở Thái Lan là thành viên của các nhóm Tin lành người Hmong và người Thượng độc lập, những người bị đàn áp vì không chịu từ bỏ đức tin và không chấp nhận tham gia các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát.

Báo cáo của USCIRF cho biết Thái Lan không phải là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn năm 1951, và nước này thiếu khung pháp lý để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Do đó, những người dù được văn phòng UNHCR ở Thái Lan cấp quy chế vẫn có thể bị chính quyền nước sở tại coi là người di dân bất hợp pháp và phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ và đưa về nước.

Cambodia dù là quốc gia thành viên của Công ước về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, nhưng chính phủ Cambodia từ chối cho phép UNHCR tái định cư vĩnh viễn những người Thượng tị nạn sang các nước thứ ba, có thể do áp lực từ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.