23/04/2021 | 46

USCIRF đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa CSVN vào danh sách CPC vì vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống 

USCIRF đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa CSVN vào danh sách CPC vì vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống 

Cộng sản Việt Nam sử dụng Hội Cờ đỏ để tấn công bạo lực nhiều giáo xứ Công giáo ở miền Trung (Báo Tiếng Dân)

Tin từ Hoa Thịnh Đốn: Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) nói rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn liên tục bách hại các nhóm tôn giáo độc lập và vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống, và đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ đưa Hà Nội vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC).

Trong Phúc trình 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam công bố ngày 21/4, USCIRF nói rằng tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam nhìn chung có xu hướng giống như năm 2019 khi nhà cầm quyền Việt Nam vừa thực thi Luật Tôn giáo tín ngưỡng nhưng cũng vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống, đặc biệt đối với các nhóm tôn giáo độc lập và kể cả đối với các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhận. Phúc trình nói ở nhiều địa phương, nhà nước sử dụng nhóm Cờ Đỏ để đàn áp Công giáo.

Về nhóm tín hữu Tin lành ở Tây Nguyên, báo cáo nói rằng uớc tính có khoảng 10,000 người Hmong và người Montagnard vẫn không có quốc tịch vì nhà cầm quyền địa phương đã từ chối cấp thẻ căn cước để trả đũa việc họ không đồng ý từ bỏ đức tin của mình.

USCIRF đề nghị chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích cộng sản Việt Nam chỉnh sửa Luật Tôn giáo tín ngưỡng và tạo điều kiện tốt hơn cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận, yêu cầu Hà Nội ngưng sách nhiễu các nhóm tôn giáo độc lập, đặc biệt là nhóm tôn giáo người Hmong theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên.

Ngoài ra, USCIRF còn đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ cử viên chức về nhân quyền và tự do tôn giáo đến Việt Nam để thăm gặp các tù nhân lương tâm và tôn giáo, điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, và kêu gọi Việt Nam phóng thích họ.

Quốc Tuấn