USCIRF đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau 10 năm ra khỏi danh sách CPC

USCIRF đánh giá tình hình tự do tôn giáo Việt Nam sau 10 năm ra khỏi danh sách CPC

Hội Đồng Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, gọi tắt là USCIRF, hôm Thứ Năm 9 tháng 2 công bố bản báo cáo mang tựa đề  “Tự do tôn giáo ở Việt Nam: đánh giá quốc gia thuộc loại quan tâm đặc biệt sau 10 năm lấy tên khỏi danh sách”.

Việt Nam đã bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, thường gọi là danh sách CPC, từ năm 2004 đến 2006, vì nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo một cách “có hệ thống, liên tục và kinh hoàng”. Qua áp lực ngoại giao của Hoa Kỳ và quốc tế, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã cam kết sẽ cải tiến tự do tôn giáo. Để đổi lại, Việt Nam được lấy tên ra khỏi danh sách CPC.

Chủ tịch USCIRF Thomas J. Reese nói rằng: “…Mười năm sau khi Bộ Ngoại Giao lấy tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC, tình hình tự do tôn giáo ở nước này đang ở một thời điểm bước ngoặt. Trong khi tình hình đã cải tiến trong một số trường hợp, những vi phạm tôn giáo trầm trọng vẫn tiếp diễn và không phù hợp với chuẩn mực quốc tế…”.

Bản báo cáo của USCIRF cũng đề cập đến đạo luật về tín ngưỡng và tôn giáo vừa được Việt Nam thông qua. Ông Reese nhận định rằng đạo luật này bất toàn và tước bỏ quyền lợi của nhiều cộng đồng tôn giáo. Ông cho biết, nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thì USCIRF sẽ tiếp tục kêu gọi đưa tên nước này vào danh sách CPC.

Huy Lam / SBTN