09/03/2022 | 48

USAID và Bộ tư pháp CSVN ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ngoài tòa án

USAID và Bộ tư pháp CSVN ký bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ngoài tòa án

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tư pháp cộng sản Việt Nam vào hôm thứ Ba, 8 tháng Ba, vừa ký bản ghi nhớ nhằm chính thức hóa cam kết hợp tác về thúc đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư ngoài tòa án tại Việt Nam.

Giám đốc USAID Việt Nam, bà Ann Marie Yastishock và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cùng ký bản ghi nhớ tại lễ ký được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp. Bà Yastishock phát biểu rằng việc thiết lập một hệ sinh thái giải quyết tranh chấp ngoài tòa án hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu giải quyết tranh chấp ngoài tòa án tại Việt Nam đã gia tăng cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự hội nhập tích cực của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù giải quyết tranh chấp ngoài tòa án vẫn còn khá mới mẻ với Việt Nam, song những cam kết quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải nhanh chóng củng cố hành lang về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

Các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ ký bao gồm việc cải thiện chính sách và pháp luật liên quan, chẳng hạn như áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn tốt nhất; nâng cao năng lực cho các bên liên quan trong mạng lưới giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và các bên liên quan của Việt Nam về lợi ích của giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.

TAGS: usaid