16/11/2020 | 6

USAID tài trợ dự án đào tạo về COVID-19 cho hơn 5,000 sinh viên y khoa của Việt Nam

USAID tài trợ dự án đào tạo về COVID-19 cho hơn 5,000 sinh viên y khoa của Việt Nam

Nhân viên y tế tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Việt Nam (AP)

Tin từ Hà Nội: Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tài trợ cho dự án đào tạo về COVID-19 cho hơn 5,000 sinh viên y khoa của Việt Nam.

Liên minh IMPACT-MED do USAID tài trợ đã hợp tác với công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu Novartis cung cấp đào tạo cho hơn 5,880 sinh viên y khoa năm cuối của 10 trường y tại Việt Nam về chăm sóc và điều trị COVID-19.

USAID cho biết, Liên minh IMPACT MED bao gồm một nhóm các trường đại học và các đối tác lĩnh vực công và tư nhân với mục tiêu của dự án là “hỗ trợ xây dựng nhóm cán bộ y tế có phẩm chất và hiệu quả tại Việt Nam có khả năng đáp ứng với các ưu tiên của thế kỷ 21 và đóng góp vào sự bền vững và an ninh y tế của đất nước.” Ngoài ra, Liên minh này cũng hợp tác với 5 trường đại học y khoa và các nhà hoạch định chính sách để cải thiện và đổi mới đào tạo y khoa bậc đại học thông qua hỗ trợ kỹ thuật nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo bác sỹ đa khoa 6 năm.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các khóa đào tạo được thực hiện bởi giảng viên của Trường đại học Y Harvard sẽ giúp cải thiện khả năng phát triển chương trình đào tạo, học tập chủ động, giảng dạy lâm sàng và xây dựng một cộng đồng các nhà giáo dục nhằm phát triển đổi mới đào tạo y khoa.

Quốc Tuấn