27/07/2022 | 70

USAID hỗ trợ Việt Nam thiết kế triển lãm viện bảo tàng cao cấp thế giới

USAID hỗ trợ Việt Nam thiết kế triển lãm viện bảo tàng cao cấp thế giới

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hiện đang giúp đỡ Viện bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (WRM) Sài Gòn thiết kế một buổi triển lãm tối tân nhằm thắt chặt mối quan hệ hợp tác Hoa Kỳ – Việt Nam và giải quyết hậu quả do chiến tranh gây ra.

Nỗ lực này cũng nhằm tập hợp các chuyên gia Hoa Kỳ và WRM để nâng cao năng lực địa phương về thiết kế và quản lý viện bảo tàng.

Vào ngày 20 tháng Sáu, Tiến sĩ Brent Glass, Giám đốc Danh dự của Viện bảo tàng Lịch sử Quốc gia Smithsonian và cố vấn của USAID, có bài phát biểu về chủ đề “Viện bảo tàng trong thế kỷ 21” trước khoảng 25 nhân viên WRM và các chuyên gia cố vấn từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy Di sản Văn hóa của Việt Nam, nhằm khuyến khích viện bảo tàng chú trọng đến trải nghiệm của khách tham viếng trong tiến trình thiết kế triển lãm để có thể đem đến sản phẩm cuối cùng bền vững và có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Thông qua hoạt động của Viện bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, USAID giúp nâng cao năng lực của viện bảo tàng trong việc thiết kế các buổi triển lãm hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. USAID và WRM làm việc cùng nhau để tạo ra một trải nghiệm đáng nhớ cho du khách và nâng cao nhận thức chung về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như giải quyết hậu quả do chiến tranh gây ra trong nhiều năm.

 

TAGS: usaid