09/10/2020 | 13

USAID giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn do COVID-19 

USAID giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn do COVID-19 

Nhân viên USAID Việt Nam kiểm tra lô hàng máy thở Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ở phi trường Nội Bài (VOA)

Tin từ Hà Nội: Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đang hợp tác “chặt chẽ” với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của quốc gia này “vượt qua những khó khăn” do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vào ngày 07/10, USAID đã phối hợp với Bộ Khoa học và Kỹ Thuật và Hiệp hội các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam tổ chức hội nghị với mục tiêu “thúc đẩy năng suất doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh đại dịch COVID-19, dựa trên nền tảng đổi mới khoa học kỹ thuật và cải cách quy định hành chính”.

Quyền Phó giám đốc USAID Việt Nam Cristina Fentross nói mục tiêu của hội nghị là giúp các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của việc đổi mới khoa học và kỹ thuật cũng như chuyển đổi số đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong tháng Chín vừa qua, trước nhu cầu cần nhanh chóng thích ứng do những thách thức về doanh số do đại dịch COVID-19 gây ra, USAID và Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam cũng đã tổ chức một số chuyến thăm viếng trực tuyến và sự kiện kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sản xuất bền vững và tiêu dùng có trách nhiệm.

Tổng cục Thống kê cho biết đại dịch Covid-19 đã khiến 31.8 triệu công nhân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị mất việc hoặc bị giảm giờ làm. Số người bị mất việc làm chiếm 14% trong số những người bị ảnh hưởng vì đại dịch, 68.9% bị giảm thu nhập, 40% bị giảm giờ làm hoặc bị buộc phải nghỉ luân phiên.

Quốc Tuấn 

TAGS: usaid