USA Viet for Trump vận động quỹ hộ trợ chiến dịch pháp lý của TT Trump

Nhiều người Việt từ khắp nơi đã về thành phố Houston để phản đối sự gian lận bầu cử, và tham dự chương trình văn nghệ đóng góp quỹ chiến dịch pháp lý của TT Trump, vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 15 tháng 1.  Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây: