USA-VIET FOR TRUMP Houston biểu tình phản đối gian lận bầu cử 2020

USA-VIET for TRUMP đã có cuộc biểu tình để phản đối sự gian lận trong cuộc bầu cử 3-11 vừa qua, có trên dưới 100 người đã tập hợp  tại khu thương mại Dakao plaza thành phố Houston. Phóng viên  Huỳnh phong từ Houston Texas