UNPO công bố báo cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với người Khmer-Krom

UNPO công bố báo cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với người Khmer-Krom

Ảnh: UNPO

Tổ Chức Các Quốc Gia Dân Tộc Không Được Đại Diện UNPO vừa công bố một báo cáo về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Khmer-Krom ở Việt Nam. Bản báo cáo được đưa ra nhân dịp Thượng Viện Pháp tổ chức một hội nghị về tình trạng của người Khmer-Krom bản địa tại Paris hôm 2 tháng 6, và kỷ niệm ngày Pháp trao Nam Kỳ cho Việt Nam 4 tháng 6.

Khmer-Krom là một tộc người thiểu số sống trong vùng Kampuchea-Krom từ hàng ngàn năm trước, và nay là miền Nam Việt Nam. Bản báo cáo của UNPO cho biết, nhà cầm quyền CSVN đang đàn áp người Khmer-Krom vì nhiều lý do và dưới nhiều hình thức. Hành động đàn áp tôn giáo diễn ra hàng ngày và nhà cầm quyền địa phương áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với các quyền tự do của từng cá nhân và tập thể người Khmer-Krom. Chẳng hạn, mỗi tổ chức tôn giáo phải ghi danh với một cơ quan chính quyền, để qua đó nhà cầm quyền kiểm soát mọi hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của tổ chức tôn giáo. Người Khmer-krom không được dạy ngôn ngữ Khmer cho con em mình. Đặc biệt, nhà cầm quyền cộng sản luôn tăng cường giám sát các sư sãi Phật giáo Khmer-Krom, hầu thao túng và áp lực họ báo cáo mọi hoạt động khả nghi trong cộng đồng. Nhà cầm quyền cũng bất chấp những chuẩn mực tôn giáo của người Khmer-Krom, khi không hề ngần ngại ép buộc các nhà sư phải từ bỏ cuộc đời tu hành nếu họ bị cho là mối đe dọa.

Nhà cầm quyền cộng sản sẵn sàng sử dụng bạo lực để đàn áp mọi cuộc phản kháng hoặc nỗ lực nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của người Khmer-Krom. Các sư sãi và nhà hoạt động Khmer-Krom có thể bị bắt giữ và bỏ tù không cần thông báo hay xét xử.

UNPO nói rằng, bằng cách công bố bản báo cáo này, họ hy vọng người Khmer-Krom được nhìn nhận nhiều hơn trên thế giới cũng như tại Việt Nam. UNPO cũng “lên án theo một ý nghĩa mạnh mẽ nhất” sự vi phạm của nhà cầm quyền Việt Nam đối với tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Huy Lam / SBTN