20/01/2014 | 0

Ủng Hộ Quyền Sở Hữu Súng Biểu Tình Tại 50 Tiểu Bang

Ủng Hộ Quyền Sở Hữu Súng Biểu Tình Tại 50 Tiểu Bang

Des Moines, Iowa (CBS)
Các nhà hoạt động ủng hộ súng tổ chức các cuộc biểu tình tại thủ phủ của 50 tiểu bang vào hôm Chủ Nhật để cảnh báo các dân biểu rằng họ không ngồi yên để mặc cho Tu Chính Án Thứ 2 của họ bị tước đoạt.
Ông Eric Reed, chủ tịch hội Quyền Mang Súng Trên Toàn Hoa Kỳ, nhóm tổ chức các cuộc biểu tình, cho biết hiện tổ chức này đang rất chủ động.
Họ không muốn thấy quyền được bảo vệ theo hiến pháp của họ bị tước đi.
Cuộc biểu tình mang tên Giữ Vững Lập Trường Của Bạn diễn ra vào giữa trưa.
Cụm từ Giữ Vững Lập Trường Của Bạn cũng là biệt danh của đạo luật, cho phép công dân được sử dụng vũ lực gây chết người khi bị đe dọa.

Minh Hằng