Ứng dụng cảnh báo động đất sớm chính thức của tiểu bang California

Là cư dân đang sinh sống tại tiểu bang California thì không ai cũng lo ngại trước các trận động đất xảy ra bất ngờ không báo trước. Nhân dịp tưởng niệm trận động đất chết chốc 6.9 độ Loma Prieta của 30 năm trước ngày 17 tháng 10 năm 1989 đã rung chuyển vịnh San Francisco. Thống đốc California Gavin Newson vừa thông cáo chính thức cho ra đời ứng dụng cảnh báo động đất sớm “MyShake”. Tiến Trung xin tường trình như sau.