29/05/2015 | 4

Ứng dụng báo cáo xe đậu ẩu

Ứng dụng báo cáo xe đậu ẩu

San Francisco, California. (CBS) — Có bao giờ quý vị trông thấy một người đậu xe thật ẩu và muốn báo cáo hay không? Giờ đây có một ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp quý vị làm việc đó.

Ứng dụng mang tên TowIt cho phép mọi công dân trên toàn thế giới báo cáo với nhà chức trách về một chiếc xe đậu ẩu. Nhà sáng chế ứng dụng này là anh Michael McArthur ở Toronto. Anh giải thích lý do để ứng dụng này ra đời, là cảnh sát không thể thi hành mọi luật lệ trong mọi lúc, nhất là đối với những vi phạm về đậu xe. Người sử dụng chỉ việc chụp ảnh chiếc xe đậu ẩu, đưa vào ứng dụng và cả thế giới sẽ biết. Đối với anh McArthur thì đây chỉ là một cách để chia sẻ. Cô Ren là một người đưa tin bằng xe đạp. Cô không lái xe hơi, nhưng cô không thích ý tưởng này lắm. Cô nghĩ rằng đậu xe thông thường đã là một việc khó. Cô cho rằng nếu mọi người tuân thủ luật lệ thì rất tốt, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suông sẻ, nhất là trên các đường phố đông đúc. Nhưng anh McArthur nói rằng sự việc này phải thay đổi, và có lẽ ứng dụng của anh sẽ giúp được điều đó.

Anh cho biết tại thành phố nhà của anh là Toronto, cảnh sát đã nghĩ đến việc theo dõi ứng dụng này để phát hiện ra những vụ đậu xe bất hợp lệ. Tại San Francisco, cảnh sát chưa biết đến ứng dụng này cho đến khi anh chỉ cho họ thấy. Và họ nói rằng ứng dụng này trông rất hấp dẫn. (Huy Lam)