19/02/2014 | 0

Ứng cử viên Todd Staples bỏ phiếu sớm

Ứng cử viên Todd Staples bỏ phiếu sớm

Austin, Texas. (CBS)
Ông Todd Staples đi bỏ phiếu tại một tiệm tạp hóa ở Rollingwood, tiểu bang Texas. Ông là một trong bốn ứng cử viên phó thống đốc. Giống như mọi cử tri trong những ngày này, ông Staples phải trình thẻ căn cước có hình cho nhân viên phòng bỏ phiếu.
Bộ trưởng bộ Nông Nghiệp tiểu bang Texas cho biết, không sử dụng bằng lái xe của mình mà dùng giấy phép sở hữu súng ngắn. Ông khuyến khích tất cả mọi người dân Texas đi bỏ phiếu. Ông Staples, 50 tuổi, đang chạy đua với phó thống đốc đương nhiệm David Dewhurst, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Dan Patrick và ủy viên đất đai Jerry Patterson.
Ông Staples tự miêu tả mình là một nhà lãnh đạo của thế hệ mới, mặc dù ông hiếm khi đề cập tới việc mình đang đảm nhiệm một chức vụ dân cử tại tiểu bang, trong cơ quan lập pháp và đứng đầu bộ Nông Nghiệp trong gần 20 năm. Trước đó, ông phục vụ 3 năm tại Hội Đồng Thành Phố tại quê nhà Palestine, Đông Texas.
Hằng Nguyễn