19/02/2014 | 0

Ứng cử viên thống đốc Illinois tranh luận

Ứng cử viên thống đốc Illinois tranh luận

Springfield, Illinois. (CBS)
Trong một cuộc tranh luận, tập trung phần lớn vào việc cải tổ hưu bổng, thuế, doanh nghiệp và nói về các vấn đề cá nhân, bốn ứng cử viên thống đốc tiểu bang Illinois của đảng Cộng Hòa tuyên bố sẵn sàng làm việc với các nghiệp đoàn nếu được bầu chọn, nhưng có các biện pháp tiếp cận khác nhau.
Bộ Trưởng Tài Chánh tiểu bang Dan Rutherford, doanh nhân Bruce Rauner và Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Kirk Dillard và Bill Brady tập trung vào việc làm thế nào để đánh bại Thống Đốc thuộc đảng Dân Chủ Pat Quinn. Ông Rauner đang bị tấn công bởi các nội dung quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh và báo, được các nghiệp đoàn bảo trợ. Ông cho biết quan hệ giữa chính phủ và các nghiệp đoàn là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Chủ đề chiến dịch vận động của ông là đấu tranh với các chủ nghiệp đoàn chính phủ.
Còn ông Rutherford thì nói, không có sự cân bằng giữa các vị trí nghiệp đoàn với các vị trí không thuộc nghiệp đoàn. Trong khi đó, ông Brady, từng thua ông Quinn trong cuộc chạy đua vào vị trí thống đốc vào năm 2010, tấn công thống đốc, người từng bị nghiệp đoàn kiện về việc không tăng lương cho nhân viên nghiệp đoàn và thua kiện vào năm 2012. Ông Dillard thì đề cập tới việc tiến cử của Hiệp Hội Giáo Dục Tiểu Bang Illinois, nghiệp đoàn giáo viên lớn nhất tiểu bang, và nói Illinois không phải là Indiana, tiểu bang đã phê chuẩn đạo luật quyền làm việc.
Hằng Nguyễn