11/07/2018 | 0

Ứng cử viên Thẩm Phán Brett Kavanaug bắt đầu gặp gỡ thượng nghị sĩ ở Quốc Hội

Ứng cử viên Thẩm Phán Brett Kavanaug bắt đầu gặp gỡ thượng nghị sĩ ở Quốc Hội

Washington DC. (Reuters) — Ứng cử viên cho chức vụ thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh, là người vừa được Tổng Thống Donald Trump chính thức đề cử, bắt đầu gặp gỡ các thượng nghị sĩ tại Quốc Hội, vì họ là những người sẽ quyết định số phận của ông. 

Lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell cho biết ông hy vọng rằng tiến trình xác nhận ông Kavanaugh sẽ hoàn tất trong vài tuần tới. Được tổng thống đề cử để thay thế cho lá phiếu rất ít bảo thủ của thẩm phán Anthony Kennedy sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này, ông Kavanaugh được coi là người có sức mạnh trí tuệ cùng với một triết lý tư pháp thận trọng, và một hồ sơ bảo thủ khá dài.

Với hiện trạng hiện nay cân bằng gồm 4 bảo thủ và 4 cấp tiến, các nhóm hoạt động tư pháp tự do kêu gọi đảng Dân Chủ chống lại việc đề cửngay cả trước khi tổng thống tuyên bố sự lựa chọn của ông. 

Ở cánh hữu, kể cả cựu hữu, nhiều nhóm như Judicial Crisis Network chi ra hàng triệu Mỹ Kim quảng cáo, nhắm mục tiêu vào cử tri Dân Chủ ở các tiểu bang đỏ, trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong khi đó, các nhóm cánh tả và Dân Chủ đồng loạt kêu gọi chiến đấu chống lại thẩm phán Kavanaugh.

Lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer nói rằng phản đối ông Kavanaugh là để bảo vệ quyền công dân, quyền phá thai, quyền đồng tính, và quyền môi trường. (Mai Đức)