08/07/2014 | 0

Ứng cử viên Abdullah tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan

Ứng cử viên Abdullah tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan

Kabul, Afghanistan. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah đã tuyên bố trước hàng ngàn người ủng hộ trong ngày Thứ Ba rằng ông ta là người chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 6, đặt ông ta trong tình trạng đối đầu với ông Ashraf Ghani.

Ngày hôm qua, Chủ tịch Ahmad Yousuf Nuristani của Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương tuyên số phiếu dành cho tiến sĩ Ghani chiếm 56.44% tổng số phiếu, và bác sĩ Abdullah nhận 43.56% tổng số phiếu.

Ông Abdullah đã bác bỏ kết quả, nói rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận, tuyên bố ông ta là người chiến thắng, không có gì để nghi ngờ về việc này. Không thể để cho chính phủ gian lận cầm quyền thêm một ngày nào nữa.

Tình trạng bạo động sắc tộc có thể xảy ra nếu ông Abdullah không chấp nhận kết quả bầu cử. Ông Nuristani nói rằng Ủy ban đã nhận yêu cầu đếm lại phiếu tại 7,000 phòng phiếu.

Đây là công tác rất lớn, mất nhiều thời gian và làm thay đổi kết quà sơ khởi. Đang có nhiều đề nghị 2 ứng cử viên chia quyền nhau, nhưng ông Ghani mạnh mẽ bác bỏ đề nghị này.

Phía ông Abdullah tố cáo Tổng thống Karzai là một người Pashtun đã gian lận phiếu cho ông Ghani cũng là người thuộc dân tộc Pashtun. Ông Abdulalh có thân phụ là một người dân tộc Pashtun, nhưng mẫu thân là người dân tộc Tajik.

Ông ta được đa số người Tajik ở miền Bắc ủng hộ. Ông Ghani được người Pashtun ở miền Nam và miền Đông ủng hộ. Hàng ngàn người ủng hộ ông Abdullah tập trung về thủ đô Kabul yêu cầu ông Abdullah thành lập chính phủ riêng. Đây là khuynh hướng rất nguy hiểm cho tương lai Afghanistan.

Tranh chấp bầu cử tạo lo ngại Afghanistan sẽ bị phân chia theo lằn ranh sắc tộc. (H. Võ)