Ứng cử Quốc Hội vì “không thể bỏ mặc thế giới cho kẻ mà ta khinh bỉ”

Ngày 22/5/2016 tới đây là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhà báo Phạm Đoan Trang, một ứng cử viên tự do kêu gọi mọi người hãy ra ứng cử. Cô nói,: “Hãy tranh cử, bởi vì một sự thực này: TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC THẾ GIỚI NÀY CHO NHỮNG KẺ MÀ TA KHINH BỈ”.