Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Ứng cử Quốc Hội vì “không thể bỏ mặc thế giới cho kẻ mà ta khinh bỉ”

Ứng cử Quốc Hội vì “không thể bỏ mặc thế giới cho kẻ mà ta khinh bỉ”

Ngày 22/5/2016 tới đây là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Nhà báo Phạm Đoan Trang, một ứng cử viên tự do kêu gọi mọi người hãy ra ứng cử. Cô nói,: “Hãy tranh cử, bởi vì một sự thực này: TA KHÔNG THỂ BỎ MẶC THẾ GIỚI NÀY CHO NHỮNG KẺ MÀ TA KHINH BỈ”.