01/09/2016 | 2

UNESCO trao giải Vua Sejong 2016 một tổ chức Việt muốn “sách hóa nông thôn”

UNESCO trao giải Vua Sejong 2016 một tổ chức Việt muốn “sách hóa nông thôn”

Ông Nguyễn Quang Thạch

Tổ chức của ông Thạch mang tên Trung Tâm Hỗ Trợ Tri Thức Và Phát Triển Cộng Đồng (CKACD). Với chương trình Sách Hóa Nông Thôn, mục đích của tổ chức này là nhằm đưa sách tới các thư viện, tủ sách ở các khu vực nông thôn Việt Nam với mục đích khuyến khích trẻ em đọc sách và nâng cao dân trí.

Ông Thạch bắt đầu chương trình Sách Hóa Nông Thôn từ năm 2007 với ba tủ sách và sau đó mở rộng ra 28 thư viện nhỏ ở 9 tỉnh. Chương trình Sách Hóa Nông Thôn đến nay có tới hơn 100,000 người tham gia hỗ trợ.

Ông Nguyễn Quang Thạch nổi tiếng khắp Việt Nam với hành trình xuyên Việt dài 4,300 km để quyên góp và nâng cao ý thức quần chúng.

Ông đã từ bỏ công việc của mình ở Bộ Giao Thông Việt Nam, để theo đuổi chương trình này suốt 20 năm nay.

UNESCO ghi nhận ông Thạch bắt đầu ham đọc sách từ nhỏ. Cha ông dạy học miễn phí cho hàng trăm trẻ em trong làng.

Ông Thạch cho biết trong gia đình, ông nội và cha của ông đều đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp giáo dục cộng đồng, và ông thấy mình có trách nhiệm tiếp tục công việc này.

Giải thưởng chống nạn mù chữ Vua Sejong bắt đầu được trao từ năm 1989. Năm nay ông Thạch sẽ đến thủ đô Paris của Pháp vào ngày 8 tháng 9 để nhận giải thưởng, đi kèm với phần hiện kim trị giá 20,000 Mỹ kim.

Với giải thưởng của UNESCO, ông Nguyễn Quang Thạch có ý định thực hiện chương trình Sách Hóa Nông Thôn của mình tại Ấn Độ. Từ trước khi thắng giải, ông đã liên lạc với nhà chức trách Ấn Độ để chuẩn bị cho một chuyến đi bộ xuyên Ấn.

Huy Lam / SBTN