29/12/2016 | 2

Unesco công nhận nghi thức thờ cúng Thánh Mẫu là di sản thế giới

Unesco công nhận nghi thức thờ cúng Thánh Mẫu là di sản thế giới

Ảnh: globalvoices.org

Theo Globalvoices.org, đền thờ Thánh Mẫu của Việt Nam vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể của nhân loại.

Uỷ Ban Liên Chính phủ của Liên Hiệp Quốc chính thức loan báo như trên tại kỳ họp hội nghị lần thứ 11 về Bảo Vệ Di Sản Văn Hoá Phi Vật Thể tổ chức ở Addis-Ababa, Ethiopia từ ngày 28 tháng Mười Một đến 2 tháng Mười Hai năm 2016. Các lễ hội ở Việt Nam- đặc biệt là nghi thức thờ cúng tổ tiên mà các học giả thúc đẩy cuộc vận động nhiều năm qua- đã dẫn đến việc công nhận của UNESCO.

Từ năm 2015, Việt Nam đã đề nghị được công nhận các hoạt động liên quan đến niềm tin tôn giáo tại đền thờ Tam Toà Thánh Mẫu, nhưng việc công nhận chỉ được tiến hành trong năm nay. Đền thờ Tam Toà Thánh Mẫu tại Việt Nam cho thấy di sản văn hoá thiêng liêng và nhu cầu thờ cúng tổ tiên để giữ gìn sự phát triển giá trị tâm linh,của người Việt Nam, đặc biệt hướng về người mẹ, phản ảnh ý thức mẫu hệ của người Việt Nam. Thông báo của UNESCO nói rằng đức tin tạo nên nền tảng căn bản trong các mối liên hệ giữa các thành viên của cộng đồng. Lòng tôn thờ Thánh Mẫu cũng góp phần vinh danh người mẹ và vai trò của người mẹ trong xã hội. Thánh Mẫu Ba Ngôi tiêu biểu cho các vị thần ở thiên đàng, nước, núi và rừng, liên kết với các nhân vật lịch sử thông qua những câu chuyện có thật và thần thoại, gồm cả nghi thức chính tại Đền thờ Thánh Mẫu là lên đồng.

UNESCO đã công nhận tổng cộng 10 di sản phi vật thể của Việt Nam trong đó có nghi thức thờ cúng các vua Hùng ở Phú Thọ, các bài hát Quan họ Bắc Ninh.

Song Châu / SBTN