29/03/2014 | 0

UNESCO chi 1.5 triệu đô la cho truyền thông, có dự án bảo vệ nhà báo Việt Nam

UNESCO chi 1.5 triệu đô la cho truyền thông, có dự án bảo vệ nhà báo Việt Nam

Chương trình Quốc tế Phát triển truyền thông của UNESCO cho hay, vừa được chấp thuận khoản dự chi gần 1.5 triệu đô la để thực hiện 80 dự án thông tin truyền thông toàn cầu năm 2014. Trong số này, có dự án bảo vệ các nhà báo đang hành nghề tại Việt Nam. Báo Lao động trích dẫn phúc trình của UNESCO cho biết, trong ngân khoản nói trên, khoảng 42% dành cho Châu Phi, được coi là khu vực “ưu tiên toàn cầu” của UNESCO; khoảng 23.5% dành cho các dự án của các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh, vùng Caribe. Khoảng 10% còn lại dành cho khu vực Ả Rập.
Theo bà Hoàng Minh Nguyệt, người điều phối các chương trình thông tin và truyền thông của UNESCO Việt Nam, Chương trình Quốc tế Phát triển truyền thông của UNESCO trợ giúp ưu tiên các dự án thuộc các lĩnh vực bảo vệ, nâng cao năng lực của các nhà báo; quản lý báo chí và thực hiện các sáng kiến hội tụ các phương tiện truyền thông mới. Bà Hoàng Minh Nguyệt cũng cho hay, Chương trình Quốc tế Phát triển truyền thông của UNESCO đã chấp thuận thực hiện dự án “Tăng cường bảo vệ các nhà báo tại Việt Nam” trong năm 2014.
Dự án này được đưa ra sau một phúc trình của Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển, viết tắt là RED, nói rằng trung bình mỗi năm Việt Nam xảy ra khoảng 30 vụ hành hung, cản trở nhà báo hành nghề. RED là tổ chức thúc đẩy việc thực thi các qui định pháp luật trong lĩnh vực này.
Tổ chức Chương trình Quốc gia Phát triển Truyền thông được coi là diễn đàn đa phương trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, vận động sức mạnh của cộng đồng quốc tế, tham gia việc phát triển truyền thông tại các quốc gia phát triển. Riêng trong năm 2014, Chương trình Quốc gia Phát triển Truyền thông đặc biệt ưu tiên thực hiện dự án “Tăng cường bảo vệ các nhà báo tại Việt Nam.” (S. Châu)