26/09/2015 | 3

UN thông qua lịch trình phát triển bền vững

UN thông qua lịch trình phát triển bền vững

Liên Hiệp Quốc. (Reuters) – Hội nghị Thượng đỉnh về sự Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thành phố New York quy tụ 193 quốc gia thành viên, đã thông qua lịch trình thực hiện chương trình phát triển bền vững từ nay đến năm 2030.

Lịch trình này bao gồm 17 mục tiêu, cho phép các cộng đồng quốc tế và các chính phủ quảng bá việc chia sẻ sự thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi người trong vòng 15 năm tới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tuyên bố trong buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh tại tổng hành dinh của Liên Hiệp Quốc rằng, thử thách thật sự đối với Lịch trình năm 2030 là việc đưa 17 chương trình kết ước đi vào đời sống. Theo ông, tất cả mọi người cần phải hành động ở tất cả mọi nơi, và 17 mục tiêu trên được coi là kim chỉ nam hành động cho toàn thể nhân loại. Đây là các mục tiêu mới thay thế cho các mục tiêu phát triển Thiên niên Kỷ đã được hội nghị thượng đỉnh thông qua hồi năm 2000. (Song Châu)