06/03/2015 | 0

UN lên án Syria sử dụng vũ khí hoá học

UN lên án Syria sử dụng vũ khí hoá học

Tin Liên Hiệp Quốc. (Reuters) – Sáng thứ Sáu 6 tháng Ba, 2015, Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án việc sử dụng vũ khí hoá học trong cuộc xung đột tại Syria.

Đại sứ Syria nói lời tố cáo này nhắm vào chính phủ của ông, cho rằng đó là trách nhiệm của Syria là “lời nói dối trắng trợn.” Đại sứ Pháp và là người đứng đầu tổ chức hành động của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Francois Delatte chủ toạ cuộc hội nghị này. Kết quả cuộc bỏ phiếu được loan báo sau đó cho thấy, chỉ có một phiếu trắng của đại diện Venezuela. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power nói rằng, mặc dù đã tham gia Công ước Vũ khí Hoá học, nhưng chế độ Assad vẫn chứng tỏ sự tàn bạo bằng cách sử dụng khí chlorine như là một loại vũ khí hoá học để tàn sát người dân Syria.

Ông cho rằng, nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tỏ rõ thái độ rõ ràng, cho rằng không còn hành động nào tàn ác hơn việc sử dụng chlorine như một loại vũ khí hoá học, trong khi đại sứ Syria tại Liên Hiệp Quốc cho đây là “lời nói dối trắng trợn.” (Song Châu)