22/08/2014 | 0

Ukraine tuyên bố đang bị Nga trực tiếp xâm lăng

Ukraine tuyên bố đang bị Nga trực tiếp xâm lăng

Kiev – Ukraine. (Reuters) – Ukraine tuyên bố đang bị Nga trực tiếp xâm lăng sau khi đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Nga vượt qua biên giới.

Nga đang bố trí hàng ngàn quân ở biên giới cảnh cáo mọi sự ngăn chận đối với đoàn xe chỉ có mục đích nhân đạo, nhưng không nói rõ sẽ làm gì. Liên Âu kêu gọi Nga ngưng ngay những hành động rõ rang là đang vi phạm lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Petro Poroshenko diễn tả việc đoàn xe qua biên giới không được Ukraine cho phép là hành động xâm lăng, vi phạm pháp luật quốc tế một cách trắng trợn.

Nhưng một nhân vật cao cấp trong quân đội Ukraine nói rằng, quân đội cho phép đoàn xe qua biên giới và sẽ không tấn công nếu đoàn xe không có những hành động khiêu khích. Phát ngôn viên Galina Balzamova của Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế nói rằng Hồng Thập Tự không tham gia vào đoàn xe của Nga vì tình trạng an ninh. Toán Hồng Thập Tự ở Luhansk cho biết thành phố Luhansk đã bị pháo kích suốt đêm hôm qua và Kiev không cam kết bảo vệ an toàn cho nhân viên Hồng Thập Tự.

Một phát ngôn viên quân sự Ukraine nói rằng đoàn xe qua biên giới không được phép của Kiev và sự tham gia của Hồng Thập Tự là hành động xâm lăng. Giám đốc an ninh quốc gia Valentyn Nalivaychenko nói rằng sự di chuyển của đoàn xe là hành động trực tiếp xâm lăng của Nga. (H. Võ)