28/01/2014 | 1

Ukraine: Thủ Tướng Xin Từ Chức

Ukraine: Thủ Tướng Xin Từ Chức

Kiev, Ukraine (Reuters)
Thủ tướng Ukrain, Mykola Azarov đã xin từ chức trong sáng nay, nói rằng cuộc biểu tình kéo dài trong 2 tháng qua đã làm thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế.
Theo hiến pháp Ukraine, thủ tướng tứ chức thì toàn bộ nội các phải từ chức.
Thủ tướng Azarov cho biết Tổng thống Viktor Yanukovich đã chấp nhận đề nghị từ chức của ông ta để hy vọng có thể tìm giải pháp giải quyết tình trạng biểu tình liên tục trong 2 tháng qua.
Ông Azarov 66 tuổi đã được Tổng thống Yanukovich chỉ định làm thủ tướng trong năm 2010 đã phải đối phó với tình trạng nợ nần của quốc gia, không nhượng bộ áp lực nâng giá cung cấp dầu khí của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
Cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra từ tháng 11 sau khi Tổng thống Yanukovich từ chối ký hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Âu.
Đối lập cho rằng ký hiệp ước là cơ hội để Ukraine có thể gia nhập Liên Âu trong tương lai, thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.

Huệ Võ